Header

Definite volgens Federale Overheidsdienst Financiën

Bier

Bier is een goddelijk accijnsproduct maar bij de creatie ervan wordt u geconfronteerd met heel wat voorschriften en regeltjes.

Wat is bier?

  • Bier is elk product van de GN-code 2203 met een alcoholgehalte > 0,5% vol (Wat is een GN-code? Alle goederen hebben een code die de door de Wereld Douane Organisatie en de EU zijn ingedeeld in een Gecombineerde Nomenclatuur van het tarief van invoerrechten. Deze codes worden gebruikt in de Internationale handel bij in- en uitvoer en noemt men de GN-code. Deze codes zijn terug te vinden op www.tarweb.minfin.fgov.be - BLEU gebruikstarief - Nomenclatuur).
  • Elk product dat een mengsel is van bier en van niet-alcoholische dranken van de GN-code 2206, met een alcoholgehalte van meer dan 0,5% vol.

Wat is geen bier?

  • Dranken die, ook al worden ze bier genoemd, geen alcohol bevatten.
  • Bier, waarvan het alcoholgehalte minder of gelijk is aan 0,5% vol. Deze dranken worden beschouwd en belast als limonades.


Op zijn kortst gezegd: Bier is een drank verkregen na alcoholische gisting van wort, hoofdzakelijk bereid uit zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen, hop, eventueel in verwerkte vorm en brouwwater, met dien verstande dat tenminste 60% van het extract van de wort afkomstig is van gerste- en/of tarwemout.